Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 4-492 від 2014-03-06
№ 4-599 від 2014-04-10
№ 4-633 від 2014-05-06
№ 2-24 від 2014-07-31
№ 2-39 від 2014-08-19
№ 2-67 від 2014-09-09
№ 2-186 від 2014-09-30
№ 2-192 від 2014-10-14
№ 2-216 від 2014-10-29
№ 2-396 від 2014-11-14
№ 2-496 від 2014-12-04
№ 2-667 від 2014-12-18

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Четверта сесіяРІШЕННЯ

Від

31.01.2014

4-449м.Черкаси<

Про міський бюджет на 2014 рік


>

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Черкаська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету м. Черкаси на 2014 рік у сумі 01 084 657 032,09 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 0993 859 441,00 грн., спеціального фонду бюджету – у сумі 90 797 591,09 грн., з них бюджету розвитку – 25 987 385,09 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 1 063 943 932,09 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 983 470 479,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 80 473 453,09 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3) та за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1).

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету, погодженим з постійною комісією міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, тарифів та регуляторної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (за бюджетною програмою) окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансової політики Черкаської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету;

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, тарифів та регуляторної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, встановлених цим рішенням;

передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків міського бюджету і надання кредитів з міського бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, тарифів та регуляторної політики;

забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків по інших кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування (за іншими бюджетними програмами).

3. Установити профіцит міського бюджету у сумі 4870400,00 грн., в тому числі:

розмір профіциту загального фонду міського бюджету у сумі 9940062,00 грн. сформованого за рахунок: профіциту, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5069662,00 грн. та виконання зобов’язань за непогашеними середньостроковими позиками минулих років, отриманими за рахунок єдиного казначейського рахунку, у сумі 4870400,00 грн.;

розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 5069662,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5069662,00 грн. (додаток 5).

4. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 3438511,45 грн.

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік:

5.1. дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 94107300,00 грн.

5.2. субвенцій з державного бюджету по загальному фонду:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 261522200,00 грн.;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 71253000,00 грн.;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 39900,0 грн.;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - у сумі 2371900,00 грн.;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 19541300,00 грн.;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку у 2014 році у сумі 1000000,00 грн.

5.3. субвенцій з державного бюджету по спеціальному фонду:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 11025700,00 грн.

5.4. субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду:

- субвенцію на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – у сумі 6897290,00 грн., у тому числі: на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 5596500,00 грн.; на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 273286,00 грн.; на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання – 3108,00 грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 254996,00 грн.; на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 769400,00 грн.;

- інші субвенції:

- на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – у сумі 86651,00 грн.

6. Установити (додаток 4):

обсяг повернення кредитів до міського бюджету у сумі 760000,00 грн., у тому числі обсяг повернення кредитів до спеціального фонду бюджету - у сумі 760000,00 грн.;

обсяг надання кредитів з міського бюджету, у сумі 16602700,00 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 448900,00 грн. та надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 16153800,00 грн., з них 15408500,00 грн. – зарезервовані призначення по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку), необхідність у яких може виникнути у зв’язку із виконанням гарантійних зобов’язань (за кредитом КП «Черкасиводоканал» на реалізацію «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»; КП «Черкаситеплокомуненерго» за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на заходи з енергозбереження).

7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6), природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснено за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 8) та напрямків використання коштів, фінансування яких буде здійснено за рахунок міського дорожнього фонду (додаток 9).

8. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік у сумі 400000,00 грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування боргових зобов’язань;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

10. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 94517411,69 грн. (додаток 7).

11. Установити граничний розмір боргу міського бюджету станом на «31» грудня 2014 року у сумі 60000000,00 грн.

12. Установити граничний обсяг гарантованого боргу на 2014 рік у сумі 189182250,00 грн. (по КП «Черкасиводоканал», КП «Черкаситеплокомуненерго» за кредитами від міжнародних фінансових організацій) за офіційним курсом НБУ станом на 01.01.2014 року.

13. Встановити, що у бюджеті міста Черкаси передбачені:

- за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу у сумі 8376000,00 грн. (головний розпорядник – департамент фінансової політики Черкаської міської ради);

- за рахунок спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань у сумі 15408500,00 грн. (за кредитом КП «Черкасиводоканал» на реалізацію «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»; КП «Черкаситеплокомуненерго» за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на заходи з енергозбереження).

14. Встановити, що до доходів загального фонду міського бюджету у 2014 році належать:

 • 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб;

 • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності міста;

 • частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;

 • плата за землю;

 • плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;

 • місцеві податки і збори;

 • плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна;

 • плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету;

 • фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до міського бюджету;

 • державне мито в частині, що зараховується до місцевих бюджетів;

 • адміністративні штрафи та інші санкції, що накладаються адміністративною комісією міськвиконкому;

 • штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

 • штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету;

 • кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких не відомі;

 • кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

- 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

- трансферти з інших бюджетів (державного та обласного);

 • всі інші доходи, що згідно статті 69 Бюджетного кодексу України зараховуються до міського бюджету.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету у 2014 році є:

15.1. Надходження до бюджету розвитку:

 • надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності міста;

 • 90,0 відсотків надходження від продажу земельних ділянок або прав на них, до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації);

 • кошти від продажу земельних ділянок, або прав на них, що перебувають у комунальній власності після розмежування земель державної та комунальної власності;

 • єдиний податок;

 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 • кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

 • кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням Черкаської міської ради;

15.2. 70,0 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

15.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях;

15.4. Власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету;

15.5. Екологічний податок в частині, що зараховується до місцевих бюджетів;

15.6. 75,0 відсотків відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

15.7. Надходження до цільових фондів, утворених міською радою;

15.8. Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування ними;

15.9. Трансферти з інших бюджетів (державного та обласного).

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством та положеннями про міські цільові фонди.

16. Установити, що кошти від оренди нежитлових приміщень зараховуються орендарями на спеціальний рахунок департаменту економіки та розвитку і після сплати департаментом до державного бюджету податку на додану вартість у повному обсязі перераховуються до загального фонду міського бюджету (код 22080400).

Кошти від приватизації об'єктів комунальної власності міста зараховуються покупцями на рахунок департаменту економіки та розвитку, і після сплати департаментом до державного бюджету податку на додану вартість у повному обсязі перераховуються до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.

17. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статей 125 та 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу ІІ Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. При цьому збитки за період до укладання договору визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків, із застосуванням щорічних коефіцієнтів, які дорівнюють подвійній обліковій ставці Національного банку України на початок кожного звітного року.

Якщо у землекористувача відсутній витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки землі, розмір земельної ділянки для розрахунку орендної плати за землю визначається виходячи із загальної площі приміщень, розташованих на таких землях із застосуванням відповідних коефіцієнтів: для вбудовано-прибудованих приміщень у будинках житлового фонду та приміщень в окремо розташованих багатоповерхових (більше 2-х поверхів) будівлях – з коефіцієнтом 1, для інших нежитлових приміщень – з коефіцієнтом 2. Розмір плати за землю визначається розрахунково: розмір земельної ділянки множиться на базову вартість 1 кв.м. (на час укладання договору), коефіцієнт індексації 1,059, коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки (таблиця 3 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів), коефіцієнт містобудівної цінності території в межах міста, середній коефіцієнт капіталізації - 0,06, коефіцієнт ефективності використання землі – для земель комерційного використання – 1,3, для земель промисловості, транспорту, зв’язку, інших земель – 0,63.

18. Доручити департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради направити землекористувачам, які використовують землі міста без правовстановлюючих документів, вимоги щодо відшкодування ними власнику землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового використання земельних ділянок, готувати розрахунки сум збитків (неодержаного доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного використання земель міста з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та землекористувачем акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про примусове стягнення із землекористувачів визначених комісією міськвиконкому сум збитків.

Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджуються рішенням міськвиконкому.

Договори про відшкодування збитків (неодержаного доходу) крім істотних умов, визначених Цивільним кодексом України, мають містити дату виникнення права власності на майно, права оренди майна, дату погодження місця розташування об’єкта, з якої проводиться відшкодування збитків, площу (розрахункову площу) та місцезнаходження земельної ділянки. Розрахунок збитків (неодержаного доходу) є невід'ємною частиною Договору.

З 17.05.2011 року розмір плати по договорам відшкодування збитків (недоодержаного доходу) визначається з врахуванням рішення Черкаської міської ради від 13.05.2010 року №5-656 «Про затвердження показників грошової оцінки земель м. Черкаси».

З 13.09.2011 року розмір плати по договорам відшкодування збитків (недоодержаного доходу) визначається з урахуванням рішення Черкаської міської ради від 13.05.2010 року № 5-657 «Про плату за оренду землі».

Підписує договір про відшкодування збитків (неодержаного доходу) міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради) після попереднього погодження його департаментом архітектури, містобудування та інспектування та департаментом фінансової політики Черкаської міської ради.

19. Установити, що зміни та доповнення до діючих договорів оренди землі, договорів на право тимчасового користування земельною ділянкою (в тому числі на умовах оренди), договорів та угод про відшкодування власнику землі заподіяних збитків, угод про справляння плати за користування частиною прибудинкової території обов’язково погоджує департамент архітектури, містобудування та інспектування та департамент фінансової політики Черкаської міської ради, підписує міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради).

20. Установити, що юридичні та фізичні особи, які мають в житловому багатоквартирному будинку у власності або користуванні нежитлові приміщення, укладають з міською радою строкові угоди про плату за користування частиною прибудинкової території з розрахунком площі (частки) для нарахування такої плати у порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.06.2005 № 793.

З 01.01.2012 року розмір плати за користування частиною прибудинкової території визначається з урахуванням рішення Черкаської ради від 13.05.2010 № 5-656 «Про затвердження показників грошової оцінки земель м. Черкаси».

Такі угоди мають передбачати відшкодування власнику землі заподіяних збитків за період використання земельної ділянки з порушенням вимог чинного законодавства (крім житлового фонду), містити площу (частку) та місцезнаходження земельної ділянки, за яку проводиться плата та відшкодування збитків. Сума до відшкодування визначається в угоді за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України. Розрахунок збитків (в разі наявності) та плати за користування частиною прибудинкової території є невід’ємною частиною угоди.

Підписує угоду міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради) після попереднього погодження її департаментом архітектури, містобудування та інспектування та департаментом фінансової політики Черкаської міської ради.

21. Бюджетним установам при передачі суб’єктам підприємницької діяльності в оренду нежитлових приміщень в розрахунку відшкодування вартості комунальних послуг застосовувати тарифи на оплату комунальних послуг як для небюджетної сфери, а в розрахунках плати за користування майном передбачати плату за землю в порядку визначеному чинним законодавством. Передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах.

22. Зобов’язати комунальні підприємства та бюджетні установи Черкаської міської ради до 01.04.2014 року погасити у повному обсязі заборгованість по сплаті до бюджету плати за оренду нежитлових приміщень (70,0 відсотків та 50,0 відсотків відповідно), переданих в оренду комунальними підприємствами та бюджетними установами Черкаської міської ради станом на 01.01.2014 року.

23. Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду міського бюджету частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році у розмірі 15,0 відсотків.

Для підприємств та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких міській раді належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру частки (акцій, паїв) міської ради у їх статутних фондах.

Зазначена частина прибутку сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств комунальної власності, і зараховується на відповідний рахунок до загального фонду міського бюджету.

24. Установити, що фізичні та юридичні особи, які мають намір розмістити спеціальні блокувальні пристрої на елементах благоустрою міста в місцях заїзду (виїзду) автотранспорту до об’єктів нерухомого майна таких суб'єктів господарської діяльності, за відсутності документів, що посвідчують право на земельну ділянку, сплачують відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до міського бюджету кошти як пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, код платежу 24060300 «Інші надходження».

Розмір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв до моменту затвердження Положення про пайову участь встановлюється з розрахунку 10 грн. на добу за кожні 10 квадратних метрів площі об’єктів благоустрою, на яких розміщуються спеціальні блокувальні пристрої.

Плата за пайову участь для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв вноситься фізичними та юридичними особами до бюджету після отримання позитивного висновку від департаменту житлово-комунального комплексу про погодження місця розташування блокувальних пристроїв. Плата вноситься за весь період, на який фізична або юридична особа має намір розмістити спеціальний блокувальний пристрій, на підставі договору між балансоутримувачем (міською радою) та суб’єктом господарювання про пайову участь в утриманні об’єкту благоустрою. Площа елементів благоустрою, за яку здійснюється оплата, визначається на підставі висновку департаменту житлово-комунального комплексу (адреса та площа місця розташування блокувального пристрою).

Договір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв готує департамент житлово-комунального комплексу, погоджує департамент фінансової політики, підписує міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради).

Після надходження плати за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв на рахунок міського бюджету департамент фінансової політики надає платнику довідку про сплачені суми коштів, вказує термін, за який здійснено оплату. При цьому термін дії дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою спеціальних блокувальних пристроїв не може перевищувати термін, за який здійснена плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою. Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання терміну дії дозволу (кількості оплачених днів) здійснює департамент архітектури, містобудування та інспектування, у разі виявлення порушення застосовуються штрафні санкції у відповідності до чинного законодавства.

25. У 2014 році контроль за справлянням надходжень до бюджету окремих платежів здійснюється структурними підрозділами Черкаської міської ради згідно додатку 10.

26. Встановити, що до міського бюджету по коду платежу 24060300 «Інші надходження» зараховуються: кошти від проведення аукціонів, тендерів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи Черкаської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв, інші доходи згідно з чинним законодавством.

27. Зобов’язати департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради до 01.05.2014 року подати на розгляд Черкаської міської ради проект рішення про збільшення розміру ставок орендної плати за землю.

28. Департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради при проведенні демонтажу рекламних конструкцій та складанні актів про демонтаж, забезпечити проведення розрахунків за фактичне користування місцями для розташування рекламних конструкцій, в тому числі шляхом стягнення заборгованості у судовому порядку.

29. Розпорядникам коштів міського бюджету:

29.1. Забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради у місячний термін від прийняття цього рішення подати на розгляд виконавчого комітету рішення про встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

Головним розпорядникам коштів, в особі їх керівників:

 • встановити жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів але не порушуючи Державних санітарних норм та правил знаходження в приміщеннях бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту тощо;

 • проводити постійну роботу щодо максимального залучення коштів спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги;

 • спрямовувати кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності.

29.2. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладати договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

29.3. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

29.4. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи соціально-культурної сфери та соціального захисту, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги і енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників коштів.

29.5. З метою попередження накопичення кредиторської заборгованості брати бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби.

29.6. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

29.7. Дозволити департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради здійснювати повернення Головному управлінню охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, отримані по державних та обласних програмах, у разі відсутності потреби в даних лікарських засобах та виробах медичного призначення, у т.ч. при неможливості використання в зв’язку із короткими термінами придатності.

29.8. З метою приведення витрат у відповідність до фінансових можливостей бюджету зобов’язати до 01 квітня 2014 року департамент освіти та гуманітарної політики і департамент охорони здоров’я та медичних послуг розробити перелік чітких та конкретних заходів щодо забезпечення видатків на заробітну плату працівникам бюджетних установ у поточному році, для подальшого винесення рішення на розгляд виконавчого комітету Черкаської міської ради.

30. Доручити виконавчому комітету Черкаської міської ради у разі необхідності, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету міста, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

31. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України доручити департаменту фінансової політики Черкаської міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках згідно Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

32. За умови надходження до міського бюджету коштів, передбачених Положенням про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста - кошти зараховуються до спеціального фонду міського бюджету (код платежу 50110000) і використовуються на озеленення міста (код функції 240900). Головним розпорядником коштів визначити департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

33. Заборонити у 2014 році надання пільг з оподаткування підприємств, організацій, громадян, крім підприємств державної та комунальної власності, пільги яким можуть бути надані за окремим рішенням Черкаської міської ради.

34. Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради при визначенні об’єктів капітального ремонту житлового фонду пріоритети надавати будинкам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків за умови виділення об’єднаннями коштів на співфінансування робіт.

35. Черкаська міська рада гарантує Європейському банку реконструкції та розвитку виконання комунальним підприємством КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» зобов’язань по кредитній угоді від 10.01.2008 року відповідно до гарантійної угоди між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 10.01.2008 року.

Черкаська міська рада гарантує Міжнародному банку реконструкції та розвитку виконання комунальним підприємством КП «Черкасиводоканал» зобов’язань по Угоді про позику від 26.05.2008 року відповідно до гарантійної угоди між Черкаською міською радою та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10.09.2009 року.

36. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

37. Опублікувати рішення про міський бюджет на 2014 рік в інформаційному віснику «Місто», або в інших регіональних друкованих засобах масової інформації та на офіційних сайтах міської ради (http://www.rada.cherkasy.ua/ua) та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради (http://dbp.ck.ua).

38. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, тарифів та регуляторної політики (Отрешко С.В.) та на секретаря міської ради Білоусова В.Ф.Секретар міської ради

В.Ф.БілоусовДодатки

4-449 31.01.14 додатки.rar