Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 4-598 від 2014-04-10
№ 2-25 від 2014-07-31
№ 2-66 від 2014-09-09
№ 2-187 від 2014-09-30
№ 2-193 від 2014-10-14
№ 2-378 від 2014-11-04
№ 2-397 від 2014-11-14
№ 2-497 від 2014-12-04
№ 2-668 від 2014-12-18

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДАЧетверта сесія
РІШЕННЯ

від

03.04.2014

4-590
м.Черкаси<

Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2014 рік


>


Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2014 рік (додається).


  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беззубенка В.А. та галузеві постійні комісії міської ради.
Секретар міської ради

В.Ф.Білоусов
Затверджено

рішення міської ради

від 1


ПРОГРАМА

соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси

на 2014 рік


Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2014 рік (далі-Програма) розроблена департаментом економіки та розвитку спільно зі структурними підрозділами Черкаської міської ради відповідно до Законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Регламенту формування Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси, затвердженого рішенням міської ради від 08.12.2011 №3-401.

На підставі оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку міста Черкаси у 2013 році та попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено оперативні дії та завдання соціальної та економічної політики міської влади на 2014 рік, спрямовані на досягнення стратегічних пріоритетів міської влади м. Черкаси.

Стратегічні пріоритети - це головні сталі цілі виконавчих органів Черкаської міської ради, серед яких виділені такі:

Комфорт - створення комфортних умов проживання в місті Черкаси, розвиток Черкас як гарного, чистого і безпечного міста для його громадян, гостей і наступних поколінь.

Громадянин - всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого патріотизму.

Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць.

Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади міста та надання їй якісної медичної допомоги.

Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для диверсифікації, збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат.

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних заходів, виконання яких сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування, реформуванню житлово-комунального господарства, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату та активізації інноваційної діяльності. Відбір інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх значення та ефективності (бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, термінів реалізації та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище й інших параметрів.

Заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Черкаси на 2014 рік та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, субвенцій з обласного та державного бюджетів, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Черкаською міською радою.


Невід’ємною складовою програми є:


Додаток 1. Оцінка стану та тенденції соціально-економічного розвитку м. Черкаси.


Додаток 2. Таблиці Пріоритетів-Цілей-Задач-Дій із визначенням індикаторів виконання та відповідальних виконавців до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2014 рік.

Додатки

4-590 03.04.14 додатки.rar