Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 2-1186 від 2015-04-28
№ 2-1299 від 2015-06-18
№ 2-1449 від 2015-08-20
№ 2-1570 від 2015-09-15
№ 2-1697 від 2015-09-29
№ 2-1761 від 2015-11-06
№ 2-1776 від 2015-11-19
№ 2-9 від 2015-12-14
№ 2-21 від 2015-12-24

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДАДруга сесія
РІШЕННЯ

від

09.04.2015

2-1157
м.Черкаси<

Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2015 рік


>


Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2015 рік (додається).


  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Овчаренка С. А. та галузеві постійні комісії міської ради.

Секретар міської ради

О.Р. Радуцький


Рішення набирає чинності 23.04.2015

Затверджено

рішення міської ради

від 09.04.2015 2-11571


ПРОГРАМА

соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси

на 2015 рік


Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2015 рік (далі-Програма) розроблена департаментом економіки та розвитку спільно зі структурними підрозділами Черкаської міської ради відповідно до Законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Регламенту формування Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси, затвердженого рішенням міської ради від 08.12.2011 №3-401.

На підставі оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку міста Черкаси у 2014 році та попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено оперативні дії та завдання соціальної та економічної політики міської влади на 2015 рік, спрямовані на досягнення пріоритетів міської влади м. Черкаси.

Пріоритети - це головні сталі цілі виконавчих органів Черкаської міської ради, серед яких виділені такі:

Комфорт - створення комфортних умов проживання в місті Черкаси, розвиток Черкас як гарного, чистого і безпечного міста для його громадян, гостей і наступних поколінь.

Громадянин - всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого патріотизму.

Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць.

Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади міста та надання їй якісної медичної допомоги.

Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для диверсифікації, збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат.

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних заходів, виконання яких сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування, реформуванню житлово-комунального господарства, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату та активізації інноваційної діяльності. Відбір інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх значення та ефективності (бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, термінів реалізації та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище й інших параметрів.

Заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Черкаси на 2015 рік та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, субвенцій з обласного та державного бюджетів, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Черкаською міською радою.


Невід’ємною складовою програми є:


Додаток 1. Оцінка стану та тенденції соціально-економічного розвитку м. Черкаси.


Додаток 2. Пріоритети структурних підрозділів Черкаської міської ради на 2015 рік.


Додаток 3. Таблиці Пріоритетів-Цілей-Задач-Дій із визначенням індикаторів виконання та відповідальних виконавців до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2015 рік.
Додатки

2-1157 09.04.15 додатки.rar