Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 2-1455 від 2015-08-20

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА


Третя сесіяРІШЕННЯ

Від

05.04.2012

3-753м.Черкаси<

Про затвердження схеми розміщення тимчасових споруд в м. Черкаси та внесення змін до рішень Черкаської міської ради


>

На виконання рішення Черкаської міської ради від 08.10.2009 №5-39 «Про розміщення малих архітектурних форм в м. Черкаси», відповідно до вимог Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та з метою впорядкування роботи із розміщення, облаштування і утримання тимчасових споруд м. Черкаси, на підставі п.п. 42 п.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити комплексну схему розміщення тимчасових споруд, яка включає:

1.1. Матеріали інвентаризації наявних стаціонарних тимчасових споруд у м. Черкаси (додаток 1 «Альбом 1. Інвентаризаційна схема». Далі по тексту – Додаток 1).

1.2. Вимоги до розміщення, зовнішнього вигляду тимчасових споруд та благоустрою прилеглих територій (Додаток 2. «Альбом 2. Вимоги до розміщення, зовнішнього вигляду тимчасових споруд та благоустрою прилеглих територій Графічні пояснення до положення по розміщенню ТС». Далі по тексту – Додаток 2).

1.3. Зонування міської інфраструктури (Додаток 3. «Альбом 3. Розміщення ТС та зонування міської інфраструктури». Далі по тексту – Додаток 3).

2. Затвердити Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси (додаток 4).

3. Розміщення та експлуатація стаціонарних тимчасових споруд в м.Черкаси здійснюється згідно з вимогами Додатку 2 та в порядку, встановленому Положенням про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси.

4. Рішення Черкаської міської ради від 08.10.2009 №5-39 «Про розміщення малих архітектурних форм в м. Черкаси» визнати таким, що втратило чинність.

5. Доручити департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради спільно з департаментом містобудування Черкаської міської ради до 01.08.2012 року розробити та подати на затвердження виконавчого комітету Черкаської міської ради положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд.

6. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 09.07.2010 №5-821 «Про затвердження порядку укладання договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою міста» та Додатку до нього, змінивши по тексту словосполучення «мала архітектурна форма» на «мала архітектурна форма та/або тимчасова споруда» у відповідних відмінках однини або множини, а скорочення «МАФ» на – «МАФ та/або ТС».

7. Внести зміни до п. 1.2.2. Додатку до рішення Черкаської міської ради від 09.07.2010 №5-821 «Про затвердження порядку укладання договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою міста», виклавши його в наступній редакції:

«1.2.2. Мала архітектурна форма (далі МАФ) - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Тимчасова споруда (далі ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

Пересувні ТС – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності:

- розвізні (вагонолавки, суднолавки, автолавки, автоцистерни тощо);

- розносні (лотки, корзини, столики тощо);

- переносні (палатки).

Стаціонарні ТС – тимчасова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, виконується з полегшених конструкцій та встановлюється без влаштування фундаментів, має необхідне устаткування для легкого демонтажу.

Ярмарки - періодичні торги, на яких відбувається за визначеного часу оптова й роздрібна торгівля різними товарами. Іноді з обмеженнями на сезон, товар або тематику».

8. Внести зміни до п. 3.1.11 рішення Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688 «Про правила благоустрою міста Черкаси» (із змінами та доповненнями), виклавши абзаци:

«Встановлення та експлуатацію напівстаціонарних та пересувних об’єктів позамагазинної торгівлі заборонено без отримання дозволу на розміщення малих архітектурних форм, виданого відповідно до вимог рішення Черкаської міської ради від 08.10.2009 № 5-39 «Про розміщення малих архітектурних форм в м. Черкаси».

Встановлення та експлуатація малих архітектурних форм в м. Черкаси здійснюється відповідно до вимог рішення Черкаської міської ради від 08.10.2009 № 5-39 «Про розміщення малих архітектурних форм в м. Черкаси». Встановлення та експлуатація малих архітектурних форм без дозволу на розміщення, виданного управлінням планування та архітектури департаменту архітектури, будівництва та землеустрою забороняється. Експлуатація стаціонарних МАФ без акту приймання до експлуатації не допускається»

в наступній редакції:

«Встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі по тексту - ТС) здійснюється в порядку, встановленому рішенням Черкаської міської ради, на підставі та відповідно до паспорта прив'язки ТС, наданого управлінням планування та архітектури департаменту містобудування Черкаської міської ради.

Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

Виконання благоустрою замовником є обов'язковим.

Розміщення ТС самовільно (без паспорту прив’язки ТС) забороняється.

У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, самовільного встановлення тимчасової споруди, така ТС підлягає демонтажу.»
9. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його опублікування.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беззубенка В.А. та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та реклами (Тищен- ко І.Ю.).Міський голова

С.О. ОдаричДодатки

3-753 05.04.12 додатки.rar