Статус: Чинне. Зі змінами

Внесено зміни рішенням(и):

№ 3-1797 від 2013-07-04
№ 3-1816 від 2013-07-25
№ 4-169 від 2013-11-07
№ 2-68 від 2014-09-09
№ 2-1597 від 2015-09-18
№ 2-265 від 2016-02-12
№ 2-414 від 2016-03-31
№ 2-582 від 2016-05-13
№ 2-927 від 2016-09-20
№ 2-928 від 2016-09-20
№ 2-929 від 2016-09-20
№ 2-1650 від 2017-02-13
№ 2-2890 від 2018-02-06
№ 2-3427 від 2018-06-12
№ 2-3679 від 2018-10-18
№ 2-4173 від 2019-03-21
№ 2-4179 від 2019-03-21
№ 2-4694 від 2019-06-27
№ 2-4778 від 2019-08-22
№ 2-5294 від 2019-10-04
№ 2-5677 від 2020-01-27


ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія

РІШЕННЯВід

23.05.2013

3-1682
м.Черкаси
<Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів


>


На підставі пунктів 5 і 6 частини 1 статті 26, пункту 1 частини 3 статті 50, пункту 6 частини 4 статті 42 та частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до прикінцевих положень пункту 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», на виконання рішення Черкаської міської ради від 27.12.2012 № 3-1498 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Черкаси на 2013 рік», керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Цивільним кодексом України, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити юридичну особу – департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради шляхом злиття департаменту містобудування Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299650) та департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26423502).

Припинити департамент містобудування Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299650) в результаті злиття з департаментом муніципальної інспекції Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26423502) в департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради.

Припинити департамент муніципальної інспекції Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26423502) в результаті злиття з департаментом містобудування Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299650) в департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради.

Визначити департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради правонаступником майнових прав та обов’язків департаменту містобудування Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299650) та департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26423502).


Визначити чисельність департаменту 59 штатних одиниць у складі:

1.1. Відділу документообігу та адміністративного забезпечення.

1.2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

1.3. Управління планування та архітектури у складі:

а) відділу містобудівного кадастру та ГІС;

б) відділу забудови;

в) відділу реклами та дизайну міського середовища.

1.4. Управління земельних ресурсів та землеустрою у складі:

а) відділу землеустрою;

б) відділу продажу земельних ділянок.

1.5. Управління будівництва у складі:

а) відділу супроводу проектної документації;

б) відділу супроводу будівництва у складі:

- сектору планування.

1.6. Управління інспектування у складі:

а) відділу адміністративної роботи;

б) відділу інспектування;

в) відділу з питань праці у складі:

- сектору з питань профілактики травматизму.

Доручити виконавчому комітету Черкаської міської ради призначити комісії з припинення юридичних осіб – департаменту містобудування Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299650) та департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26423502) та затвердити їх персональний склад.

Комісіям з припинення здійснити заходи щодо припинення вище зазначених юридичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, подати на затвердження Черкаській міській раді передавальні акти у строк до 01 вересня 2013 року.


2. Утворити юридичні особи – департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради та департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради шляхом поділу департаменту управління справами Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299755).

Припинити департамент управління справами Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299755) шляхом поділу на департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради та департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Визначити департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради та департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради правонаступниками майнових прав та обов’язків департаменту управління справами Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299755) в частині повноважень структурних підрозділів, що входять до складу новоутворених департаментів.


2.1. Визначити чисельність департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради 38 штатних одиниць у складі:

2.1.1. Управління надання адміністративних послуг.

2.1.2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

2.1.3. Відділу кадрової роботи.

2.1.4. Відділу з питань роботи виконкому.

2.1.5. Відділу звернень.

2.1.6. Сектору з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи.

2.1.7. Юридичного управління у складі:

а) відділу загально-правових питань;

б) відділу судового супроводу.


2.2. Визначити чисельність департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради 40 штатних одиниць у складі:

2.2.1. Організаційного відділу.

2.2.2. Відділу документообігу.

2.2.3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

2.2.4. Господарського відділу.

2.2.5. Архівного відділу.

2.2.6. Відділу інформації та зв’язків з громадою.

2.2.7. Відділу ведення Державного реєстру виборців Придніпровського району.

2.2.8. Відділу ведення Державного реєстру виборців Соснівського району.

2.2.9. Патронатної служби.

Доручити виконавчому комітету Черкаської міської ради призначити комісію з припинення юридичної особи департаменту управління справами Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299755) та затвердити її персональний склад.

Комісії з припинення здійснити заходи щодо припинення вище зазначеної юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, подати на затвердження Черкаській міській раді розподільчий баланс у строк до 01 вересня 2013 року.


3. Утворити юридичні особи – департамент фінансової політики Черкаської міської ради та адміністративний відділ Черкаської міської ради шляхом поділу департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 02317190).

Припинити департамент бюджетної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 02317190) шляхом поділу на департамент фінансової політики Черкаської міської ради та адміністративний відділ Черкаської міської ради.
Визначити департамент фінансової політики Черкаської міської ради та адміністративний відділ Черкаської міської ради правонаступниками майнових прав та обов’язків департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 02317190) в частині повноважень структурних підрозділів, що входять до складу новоутворених виконавчих органів міської ради.

Визначити департамент фінансової політики Черкаської міської ради правонаступником майнових прав та обов’язків департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 02317190) в частині договору банківського строкового вкладу № 01/13/К від 14.01.13, укладеного із ПАТ АБ «Укргазбанк».


3.1. Визначити чисельність департаменту фінансової політики Черкаської міської ради 34 штатні одиниці у складі:

3.1.1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

3.1.2. Бюджетного управління у складі:

а) відділу планування і аналізу бюджету;

б) відділу фінансування галузей соціально-культурної сфери;

в) відділу бюджетних програм;

г) відділу програм міського господарства та розвитку у складі:

- сектору цільових фондів та управління боргом;

д) відділу фінансування апарату управління;

е) відділу фінансування програм соціального захисту населення.

3.1.3. Управління доходів та контролю за платежами у складі:

а) відділу планування доходів бюджету;

б) відділу контролю за платежами до бюджету.


3.2. Визначити чисельність адміністративного відділу Черкаської міської ради 3 штатні одиниці.


Доручити виконавчому комітету Черкаської міської ради призначити комісію з припинення юридичної особи департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 02317190) та затвердити її персональний склад.

Комісії з припинення здійснити заходи щодо припинення вище зазначеної юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, подати на затвердження Черкаській міській раді розподільчий баланс у строк до 01 вересня 2013 року.


4. Змінити назву департаменту охорони здоров’я Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 02013260) на департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради.

Визначити чисельність департаменту 14 штатних одиниць у складі:

4.1.1. Управління контролю якості медичних послуг у складі:


а) відділу контролю медичної допомоги дорослому населенню;

б) відділу контролю медичної допомоги матерям та дітям.

4.1.2. Відділу економічного планування.

4.1.3. Відділу бухгалтерського обліку.

4.1.4. Відділу кадрового забезпечення.


5. Затвердити чисельність та структуру апарату Черкаської міської ради та існуючих її виконавчих органів:


5.1. Черкаської міської ради - апарат міської ради чисельністю 6 штатних одиниць, у складі:

- відділу з питань роботи ради.


5.2. Керівництва міської ради та її виконавчого комітету чисельністю 6 штатних одиниць.


5.3. Управління з питань державної реєстрації суб’єктів господарювання Черкаської міської ради чисельністю 2 штатні одиниці.


5.4. Управління підтримки громадянського суспільства Черкаської міської ради чисельністю 4 штатні одиниці.


5.5. Служби у справах дітей Черкаської міської ради чисельністю 18,5 штатних одиниць у складі:

5.5.1. Відділу опіки, піклування та усиновлення дітей у складі:

а) сектору первинної роботи;

б) сектору влаштування дітей.

5.5.2. Відділу захисту прав дітей у складі:

а) сектору роботи з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини;

б) сектору попередження бездоглядності дітей.


5.6. Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради чисельністю 40 штатних одиниць у складі:

5.6.1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

5.6.2. Управління економічного розвитку у складі:

а) відділу стратегічного розвитку.

б) відділу контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання.

в) сектору торгівлі.

5.6.3. Відділу розвитку конкуренції.

5.6.4. Управління власністю у складі:

а) відділу приватизації;

б) відділу обліку комунального майна;

в) відділу оренди та контролю за виконанням договорів;

г) відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла.


5.7. Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради чисельністю 158 штатних одиниць у складі:

5.7.1. Управління соціального захисту населення Придніпровського району у складі:

а) відділу соціальної допомоги у складі:

- сектору обробки заяв і документів;

- сектору прийому громадян;

- інформаційно-консультативного сектору;

- сектору з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

б) відділу нарахування допомоги та компенсаційних виплат.

в) сектору документообігу.

г) сектору операторів баз даних.

д) відділу державних соціальних інспекторів.

є) відділу персоніфікованого обліку.

ж) відділу соціальних гарантій.

5.7.2. Управління соціального захисту населення Соснівського району у складі:

а) відділу соціальної допомоги у складі:

- сектору обробки заяв і документів;

- сектору прийому громадян;

- інформаційно-консультативного сектору;

- сектору з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

б) відділу нарахування допомоги та компенсаційних виплат.

в) сектору документообігу.

г) сектору операторів баз даних.

д) відділу державних соціальних інспекторів.

є) відділу персоніфікованого обліку.

ж) відділу соціальних гарантій.

5.7.3. Управління соціальних послуг у складі:

а) відділу у справах захисту населення від наслідків складних життєвих обставин.

б) відділу місцевих соціальних програм.

5.7.4. Управління планування, бухгалтерського обліку та звітності у складі:

а) відділу бухгалтерського обліку та звітності у складі:

- сектору соціальних виплат;

б) відділу фінансування, економічного аналізу та планування.

5.7.5. Загального відділу.

5.7.6. Відділу з нагляду за призначенням, перерахунками та виплатою пенсій.
5.8. Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради чисельністю 32 штатні одиниці у складі:

5.8.1. Управління освіти у складі:

а) відділу навчально-методичної роботи;

б) відділу виховної роботи та соціального захисту;

в) сектору дошкільної освіти;

г) відділу сім’ї та молоді.

5.8.2. Відділу фізкультури і спорту.

5.8.3. Управління культури.

5.8.4. Відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності.

5.8.5. Сектору юридичної роботи.

5.8.6. Сектору кадрової роботи.


5.9. Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради чисельністю 43 штатні одиниці у складі:

5.9.1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності.

5.9.2. Планово-фінансовий відділу.

5.9.3. Управління житлово-комунального господарства у складі:

а) комунального відділу;

б) житлово-експлуатаційного відділу;

в) відділу сприяння ОСББ.

5.9.4. Управління вуличної інфраструктури.

5.9.5. Управління транспорту.

5.9.6. Відділу житлового обліку.

5.9.7. Управління цивільного захисту.

5.9.8. Відділу екології.

5.9.9. Відділу закупівлі послуг.


5.10. Відділу «Оперативна служба» Черкаської міської ради чисельністю 7 штатних одиниць (за умовами оплати праці на рівні відділу у складі департаменту).


6. Затвердити структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів в кількості 504,5 штатних одиниць.


7. Затвердити Положення про:

7.1. Департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради (додаток 1).

7.2. Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (додаток 2).

7.3. Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради (додаток 3).

7.4. Департамент фінансової політики Черкаської міської ради (додаток 4).

7.5. Адміністративний відділ Черкаської міської ради (додаток 5).


8. Затвердити в новій редакції Положення про:

8.1. Департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради (додаток 6).

8.2. Відділ «Оперативна служба» Черкаської міської ради (додаток 7).

8.3. Відділу з питань роботи ради Черкаської міської ради (додаток 8).


9. Начальнику управління з питань державної реєстрації суб’єктів господарювання Святченко Н.А. до 01 липня 2013 року розробити та внести на розгляд міської ради проект положення про управління відповідно до прикінцевих положень пункту 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».


10. Секретарю міської ради Білоусову В.Ф.:

10.1. До 01 червня 2013 року затвердити штатні розписи структурних підрозділів міської ради.

10.2. Забезпечити здійснення заходів, передбачених чинним законодавством щодо виконання цього рішення.


11. Припинити здійснення заходів, передбачених чинним законодавством, щодо виконання рішення міської ради від 21.03.2013 № 3-1629 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», крім пункту 2 зазначеного рішення.


12. Рішення вступає в дію з моменту прийняття.


13. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Білоусова В.Ф.Секретар міської ради

В.Ф. Білоусов

Додатки

3-1682 23.05.13 додатки.rar